Туризмът в Национален парк "Пирин

В най-красивата, величествена и посещавана от туристите част на Пирин, между местностите “Предел” и “Тодорова поляна”, е разположен най-старият национален парк в България. Национален парк “Пирин” е с територия от 40 365 ха. В границите на парка попадат повече от 50 мраморни и гранитни върха с височина над 2500 м. Сред тях първенец е връх Вихрен – 2915 м н.в. От скалистите върхове до долините планината е набраздена от 35 големи и малки циркуси, в чиито “легла” са разположени повече от 180 ледникови езера.

Въпреки че  паркът не предлага търговски услуги на посетителите, дирекцията на парк Пирин създава взаимноизгодни програми за развитие на туризма около  и в парка със заинтересовани  партньори , като разработване на туристическите продукти,  съвместни маршрути, подготовка и издаване информационни и интерпретативни материали, организация и предоставяне на водачески други услуги.

Благоприятното местоположение, богатото биоразнообразие, културните и историческите забележителности са предпоставка за развитието на туризма в парка и територията около парка. Една част от туристите посещават парка, без да нощуват в него, или съчетават дълготраен престой, включващ, както хижите в парка, така и места за нощувка извън него. Съществува богат избор на туристически услуги - обиколки, атракции и обекти за настаняване в райони около парка.