Обявяват национален протестен ден в защита на „защитените“ територии – 18 март 2015 г. /сряда/

Коалицията от екологични и граждански организации "За да остане природа в България” застава зад националния протест в защита на природата на 18 март 2015 г., сряда. След края на работния ден протестни шествия ще има в София, Пловдив, Русе, Стара Загора, Сливен, Враца, Варна. Очаква се в следващите дни да се присъединят и други градове. Съвсем скоро ще стартира и национална петиция в защита на „защитените“ територии – резервати, национални и природни паркове. 

В обръщението на природозащитниците към гражданите се казва: 
„Човечеството опазва най-забележителната природа и пейзаж чрез защитените територии. Те заемат 16 % от площта на Европейския съюз, но едва 5,5 % от територията на България. Нашите защитени територии са източник на питейни води за половината от българското население и основно място за образование на открито и отдих. 

2015 г. е ключова за бъдещето на защитените територии - трябва да се приемат техните планове за управление. В Пирин и другите национални паркове се планира сеч, лов и строителство. Вековните гори в природните паркове Странджа, Българка, Беласица, Сините камъни и др. безмилостно са изсичани. Резерватите са оставени без охрана, а дирекциите на парковете - без средства. Десетки предложения за нови защитените територии (в Западен Балкан, Родопите, Черноморието и др.) застояват в Министерство на околната среда и водите. Всичко това прави тези територии защитени само на хартия и унищожава потенциала им за устойчиво местно и регионално развитие. 

Ние, долуподписаните граждани, сме силно притеснени за общонационалното ни природно богатство. Затова настояваме да се предприемат до края на 2015 следните мерки: 
1. Да се запазят всички вековни гори, да се забранят всякакви сечи в националните паркове, а ползването на дървесина от другите защитени територии и защитени зони от Натура 2000 да става само след горска сертификация. 
2. Да се забрани новото строителство в защитените територии, ако не е свързано с традиционно ползване на земеделски земи и гори. Да се забрани отдаването на нови територии в националните паркове на концесия. 
3. Да не се допуска лов в националните паркове. Да се премахнат ловните огради в останалите защитени територии. 
4. Да се увеличат ресурсите за опазване на природата: да се удвои бюджетът за защитени територии и да се назначи охрана на всички резервати и паркове. 
5. Да се запазят националните паркове свободни от МПС, АТВ, моторни шейни, моторни летателни средства, освен при спасителни акции и охрана на парка“. 

Организация на протестите в социалните мрежи: 
Варна: https://www.facebook.com/events/1553913444879510/ 
Враца: https://www.facebook.com/events/1575068866067354/ 
Пловдив: https://www.facebook.com/events/400789336757859/ 
Русе: https://www.facebook.com/events/774770315951219/ 
Сливен: https://www.facebook.com/events/430719660424916/ 
София: https://www.facebook.com/events/389943701178204/ 
Стара Загора: https://www.facebook.com/events/1549222021995819/ 

Подписката може да бъде подписана на: http://tinyurl.com/ob37h5j 

Източник: http://forthenature.org/