Глобално затопляне

Глобалното затопляне е растящ проблем сред учените и е спечелило значително обществено внимание през последното десетилетие. Основен принос за глобалното затопляне има замърсяването на въздуха.   

Замърсяването е внасяне в дадена среда на нови, нехарактерни за нея вещества; особено, добавяйки отпадъчни материали като автомобилните емисии във въздуха или химикали във водата. 

Емисиите, които попадат във въздуха от автомобилите или от други източници, като електрически и производствени предприятия, се комбинират и създават слой лош въздух. Тъй като все повече емисии влизат във въздуха, слоевете близо до земята стават много плътни, създавайки слой въздух, който можем да видим или причинявайки ситуация, която не ни позволява да дишаме добре. Наричаме тези дебели слоеве смог.

В същото време, емисиите се издигат в атмосферата и се движат около Земята, създавайки слоеве от „мръсен въздух“ високо в атмосферата. Този „мръсен въздух“ създава термично одеяло. Термичното одеяло запазва топлината на земята (точно както одеялата ни пазят топли през студените дни). Това може да изглежда добре, но нашата земя има естествени процеси, с които поддържа температурата си подходяща за природата и процесите в нея. Термичното одеяло, създадено от емисиите не е естествен процес. То може да затопли Земята прекалено много. Ако Земята е прекалено топла, растенията и животните може да умрат. Това може също така да промени и естествените процеси, които определят местата и времето на валежите, количеството на падналия дъжд; местата, където ще бъде  горещо или студено, както и всички останали климатични процеси. Ако температурата на Земята се повиши дори с 1-2 градуса, дърветата, растенията или животните (включително и ние) ще се промени начина, по който те живеят и растат. Температурата на Земята ще бъде прекалено висока, което ще промени нивата на дъжда и температурата. Повишаването на температурата на Земята, се нарича глобално затопляне. 

Още в тази категория: « Киселинен дъжд