Киселинен дъжд

Замърсяването на въздуха също предизвиква киселинни дъждове. Дъждовната вода улавя частици и газове, когато попада във въздуха. Ако въздухът е замърсен, дъждовната вода също се замърсява. Замърсеният дъжд се нарича киселинен дъжд.
Някои киселини за полезни. Имаме киселини в стомасите си, които помагат на храносмилателната ни система. Използваме оцет, напр. за да направим кисели краставички. Киселини като тези могат да ни помогнат. Но, киселините също могат да бъдат и опасни. Ако има прекалено много киселина в градинската пръст, растенията няма да растат. 
Киселинният дъжд е вреден. Когато попадне върху живите организми - растения, животни и хора – той може да ги увреди или да ги убие. Листата, засегнати от киселинните дъждове не могат да произвеждат кислород или да събират въглероден диоксид, необходим за фотосинтезата.