В планината през зимата

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА ПЛАНИНАТА ПРЕЗ ЗИМАТА? 

ЕКИПИРОВКА:

 • Високи зимни обувки
 • Дебело яке
 • Шапка, ръкавици, очила
 • Храна и вода
 • Дрехи за преобличане
 • Термос с чай
 • Фенерче
 • Зареден телефон
 • Щеки
 • Ледокопи и котки ( във високата част на планината)

ОПАСНОСТИ ЗА ЗДРАВЕТО В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ ЗИМАТА: 

 • Измръзване – Това е най-честата опасност за здравето на туриста през зимата. Пострадалият се слага на завет, сменят се мокрите дрехи със сухи. Дават се топли напитки и се сваля до хижа или заслон.
 • Лавините - Те се образуват при стръмни склонове, обилен снеговалеж и силен вятър. Непредсказуеми са и могат да се свлекат на най-неочаквани места. В някои случай лавината развива скорост от 300 км/ч и тежина  до 5 тона на 1 куб. метър. Затова изкоренява вековни дървета и е смъртоносна. Ето защо при обилен снеговалеж и бурен вятър трябва да се избягва излизането във високите части на планината до подобряване на условията и уплътняване на снега.

Групите, които излизат във високите части на планината трябва да бъдат снабдени с необходимите съоръжения (лавинни лопати), да се движат на необходимото разстояние един от друг, да избягват снежните козирки. Сутрин да се излиза рано и да се прибира в светлите часове на деня. За маршрута на групата да бъдат уведомени предварително хижарите.

 • Мъглите - При гъста мъгла се губи ориентация дори и от най-опитните планинари, затова групата трябва да се движи компактно, като има връзка между водача и последния от групата. За целта се ползва звуков сигнал през определен интервал от време. При изгубване да се сигнализира незабавно ПСС.