Релеф

Разлог е разположен в Югозападна България на територия от 439.86 кв.м. в границите на  Разложката котловина със средна надморска височина 900 м., по поречието на река Места, в полите на Пирин, Рила и Родопите.

Територията на общината има изключително разнообразен релеф.

Обхваща 37 577 ха. в това число 21 542 ха горски фонд и 7 035 ха обработваема земя. Селскостопанският фонд е 14 789 ха, а фонд населени места - 629 ха.