Туристически маршрути в Рила

1. ОСНОВНИ:

• Паничище – Зелени преслап – х. Рилски езера
• Бързанска поляна – х. Ловна – х. Рилски езера
• х. Рилски езера – Раздела връх Мальовица – х. Мальовица
• х. Мальовица – заслон Страшното езеро – Кобилино бранище – х. Рибни езера
• х. Рибни езера – Павлев връх – х. Македония
• х. Македония – връх Капатник – м. Предела
• х. Рибни езера – Канарски преслап – връх Вапа – Джанка – х. Грънчар
• х. Грънчар – Джанка – връх Овчарец – Маришки връх – връх Мусала – х. Мусала
• х. Мусала – КК-Боровец
• х. Мусала – Маришки връх – връх Манчо – х. Заврачица
• х. Заврачица – х. Белмекен
• х. Белмекен – по Равнивръшка река – Летовище Костенец
• х. Белмекен – яз. Белмекен - Юндола
• х. Трещеник – х. Грънчар – х. Заврачица
• Летовище Бодрост – х. Македония
• х. Семково – връх Вапа – х. Рибни езера
• Рилски манастир – Кирилова поляна – Сухото езеро – заслон Кобилино бранище


2. ВТОРОСТЕПЕННИ:

• Паничище – х. Ловна
• Паничище – Зелени преслап –х. Скакавица
• х. Скакавица – х. Рилски езера
• х. Скакавица – х. Ловна
• х. Скакавица- връх Кабул
• Сапарева баня – връх Кабул – х. Ив. Вазов
• х. Рилски езера – х. Седемте езера
• х. Рилски езера – х. Ив. Вазов
• х. Отовица – х. Иван Вазов
• с. Бистрица – южно под Птичи връх – х. Иван Вазов
• х. Ив. Вазов – Рилски манастир
• х. Вада – Бързанска поляна – х. Ловна
• х. Вада – х. Седемте езера
• Комплекс Мальовица – Яворова поляна – х. Вада
• Яворова поляна – Зелени рид - Раздела
• Комплекс Мальовица – Йончево езеро – Римски друм
• Комплекс Мальовица – х. Мальовица – заслон Орловец
• Овнарско – заслон Страшното езеро
• х. Медарник – връх Голям Медарник – заслон Кобилино бранище
• х. Медарник – връх Голям Медарник – Римски друм
• х. Медарник – Овнарско – комплекс Мальовица
• х. Мусала – х. Ястребец
• Боровец – дворец Ситняково – х. Чакър войвода – дворец Саръгьол – х. Марица
• Боровец – Черната скала – х. Марица
• х. Чакър войвода – връх Шатър – х. Мусала
• х. Марица – по долината на р. Тиха Марица – връх Мусала
• х. Марица – х. Заврачица
• яз. Белмекен – Премката (по р. Ражавица)
• Летовище Костенец – х. Гурголица – връх Белмекен – х. Белмекен
• х. Гургулица (по р. Крайна и Равниввръшка река) – х. Белмекен
• х. Венетица – Ечемиците – х. Белмекен
• х. Венетица – м. Топоклията – връх Ибър
• х. Белмекен за Айран дере
• х. Семково –х. Трещеник
• х. Семково – Сухото езеро
• х. Семково х. – х. Македония
• х. Семково – х. Добърско
• с. Добърско – х. Добърско – до маршрут Е4
• х. Македония – Радовичка река – Рилски манастир
• х. Македония – връх Аризманица – Царев връх – х. Елешница
• м. Славово – х. Чакалица
• х. Чакалица – връх Скачковец
• х. Чакалица – м. Предела 

ГЛАВНИ ВХОДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛЕН ПАРК "РИЛА" 

Благоевград – м. Карталска поляна
Изходно място: От гр. Благоевград (по долината на р. Благоевгарадска Бистрица) – 31 км по асфалтов път до местността “Карталска поляна” по пътя за х. “Македония”.
Разяснения: През летния сезон има автобусна линия (петък, събота и неделя, в 8.00 ч. от ж.п. гара Благоевград) от Благоевград до летовище Бодрост.
Семково
Изходно място: От гр. Белица – 18 км (15 км асфалтово шосе + 3 км път с трошено – каменна настилка).
Разяснения: Град Белица e на 19 км от гр. Разлог, на 18 км от Якоруда, на 4 км от ж.п. гара Белица.

Изходно място: От ж. п. гара Белица – 21 км по маркирана пътека – 4.30 часа.
Разяснения: Има редовни автобусни връзки със София, Благоевград, Разлог, Якоруда, Пловдив, Пазарджик, Велинград, Юндола, Добринище, Гоце Делчев. Гарата е на теснолинейната ж. п. линия Септември (Пазарджик) – Добринище.
Трещеник
Изходно място: От гр. Якоруда – 16 км по асфалтов път и 4 км път с трошено – каменна настилка до новоизградения контролен пункт на Дирекция на Национален парк “Рила” в м. Нехтеница, от където започва националния парк.
Разяснения: Транспортни връзки на гр. Якоруда със съседни населени места: от ж.п. гара Белица - 14 км, от Юндола - 25 км, от Велинград - 42 км и от гр. Разлог на 28 км.

Изходно място: От гр. Якоруда по маркирана пътека за 3 ч. 30 мин. се стига до м. Нехтеница.
Разяснения: Има редовни автобусни връзки със София, Благоевград, Разлог, Белица, Пловдив, Пазарджик, Велинград, Юндола, Гоце Делчев. Гарата е на теснолинейната ж.п. линия Септември (Пазарджик) – Добринище.
Белмекен
Изходно място: От с. Сестримо по асфалтово шосе (ж. п. гара на линията София – Пловдив) – 30 км;
Изходно място: От летовище Юндола по асфалтово шосе – 25 км;
Изходно място: От гр. Велинград - 40 км.
Разяснения: Входа на националния парк се намира на 2 км от контра стената на яз. Белмекен, в непосредствена близост до високопланинската спортна база “Белмекен” на Държавна агенция за младежта и спорта. На самата граница на парка се изгражда контролен пункт.
Костенец
Изходно място: От гр. Костенец през с. Костенец до летовище Костенец по асфалтов път – 9 км.
Разяснения: Границата на националния парк е на 4 км по път с трошено – каменна настилка от летовище Костенец.
Боровец
Изходно място: От Боровец – 4 ч. и 30 мин. по маркирана пътека по долината на р. Мусаленска Бистрица;
Изходно място: От Боровец с лифт до вр. Ястребец – 25 мин. и 1 ч. до х. Мусала.
Разяснения: КК “Боровец” отстои от София на 70 км, от гр. Самоков на 10 км и от гр. Костенец – на 27 км. С всички населени места има редовна автобусна връзка.
Мальовица
Изходно място: От гр. Самоков – 28 км по асфалтово шосе
Разяснения: От гр. Самоков има автобусна и микробусна връзка до хотел Мальовица, в м. Меча поляна.
Зелени преслап в курортен комплекс “Паничище”
Изходно място: От гр. Сапарева баня – 2 часа по маркирана пътека (15 км по асфалтов път) до местността Зелени преслап.
Разяснения: От гр. Дупница и гр. Сапарева баня. има редовни автобусни линии до курорта Паничище, който е на 27 км от гр. Дупница и на 12 км от гр. Сапарева баня.

 

БОТАНИЧЕСКИ МАРШРУТ "ПРИЯТЕЛИ НА РАСТЕНИЯТА" 

В местността Яворова поляна, над село Говедарци, се намира Първият ботанически маршрут в страната, наречен “Приятели на растенията”. Открит е на 5 октомври 2002 г. и е създаден в памет на Мими Праматарова, първият директор на Национален парк “Рила”. Ботаническият маршрут води от местността Яворова поляна до Урдин циркус. Той ще Ви даде възможност за три часа да се запознаете с основните дървесни и храстови видове, тревисти и лечебни растения, да надникнете в скалните пукнатини, край потоците, в сянката на смърчовата и бялмурова гора. Изградени са девет погледни места, от които могат да се наблюдават средно по над 60 вида висши растения. Маршрутът ще служи и като база за провеждане на образователни дейности и програми. Маршрутът е част от екотуристическия продукт, формиран съвместно от Дирекцията на Национален парк “Рила” и местното сдружение за екотуризъм “Рила”. Инфраструктурата е построена от местни предприемачи, а проучването на растителното богатство и разработването на материалите за неговото представяне са дело на екип от Института по ботаника към Българска академия на науките под ръководството на д-р Пеев.