Екодоброволци почистват населените места на територията на община Разлог

Доброволците към Сдружение „Еко Разлог“ се включиха активно в кампанията  на 4 Април 2015г. за пролетно почистване на населените места на територията на община Разлог – град Разлог и селата Баня, Бачево, Годлево, Добърско, Горно Драглище, Долно Драглище и Елешница.
Жителите по населените места приеха инициативата подета от екодоброволците и с радост се включиха в нея.
Като екологична организация, екипа на „Еко Разлог“ цели да популяризира екологичният и щадящ природните ресурси начин на живот, да поддържа чиста околна среда, което е основна важност за човешкото здраве.