Пътуваща фото изложба „ЕКО РАЗЛОГ“

Пътуваща фото изложба „Еко Разлог“ обиколи училища, музей и най-посещаваните институции на територията на община Разлог. В изложбата  „ЕКО РАЗЛОГ“  бяха поместени снимки, направени от екипа на сдружението и еко доброволците.
По време на реализирането и провеждането ѝ в съответните населени места, изложбата се радва на изключително голям интерес.