Нашите еко идеи

Да бъдем еко не трябва да бъде трудно постижима цел, дори не е необходимо да направим радикални промени в живота. Простите неща могат да направят промяната.

 • Засадете дърво
 • Пазарувайте локално (от местни производители, с което ще подпомогнете местната икономика)
 • Четете книги онлайн
 • Сваляйте софтуера си онлайн
 • Летете с електронен билет
 • Използвайте по-малко вода
 • Вземайте бърз душ (по-малкото време под душа изразходва по-малко вода, както и по-малко енергия за затопляне на водата) 
 • Помогнете на семейството си да спести вода като поливате растенията и зеленчуците си в градината с лейка, вместо с маркуч с постоянно течаща вода
 • Винаги спирайте кранчетата на чешмите си, така пестите вода
 • Използвайте по-малко енергия
 • Изключвайте компютъра, телевизора или радиото, ако не ги използвате
 • Не включвайте осветлението през деня
 • Винаги изключвайте осветлението, когато излизате от стаята
 • Не загрявайте фурната преди да я използвате
 • Ходете повече пеш или карайте велосипед
 • Рециклирайте. Сортирайте боклука на неща, които могат да бъдат рециклирани и на такива, които не могат. Използвайте кошче за отпадъците
 • Спестете хартия като принтирате и от двете страни на листа
 • Използвайте презареждащи се батерии
 • Рециклирайте стария си телефон
Намалете лошото си въздействие върху околната среда!

Направете промяната, започвайки от Вас самите, следвайки дадените от нас съвети!

Нека всички заедно да се опитаме да променим начина си на живот, за да помогнем на околната среда и на нас самите. Бъдете еко!