Замърсяване на водата

Знаете ли, че водата, която използваме днес е същата вода, която са използвали динозаврите? Ние не можем да създадем нова вода. Водата е била използвана отново и отново в продължение на милиони години,. Това е възможно, заради природните цикли, които почистват водата всеки път, когато я използваме.

Хората са тези, които замърсяват водата. Бизнесът и градове изсипват химикали и отпадъчни продукти в реките, езерата и океаните. Хората хвърлят боклуците си във водата.

Киселинните дъждове, причинени от замърсяването, отравят водата на Земята. Под земята са слоевете пръст и скали, които имат ролята на контейнери за вода. Наричаме ги водоносни хоризонти. Дъждовната вода се просмуква през почвата във водоносните хоризонти. Ние наричаме тази вода – подземна. Подземните води захранват кладенците и изворите. Това е много важен източник на вода за всички растения и животни.

Киселинните дъждове се просмукват в почвата, също както чистата дъждовна вода – просмукват се до водния хоризонт през пластовете от скали, които почистват водата. Въпреки това, киселината разяжда част от скалата и не позволява тя да се филтрира правилно, така че, когато достигне подпочвените води, киселинният дъжд я замърсява. Тогава водата става неизползваема.

Как да спрем киселинните дъждове? Най-напред трябва да изчистим въздуха …