Изсичане на дърветата

Дърветата са също толкова важни за хората, колкото са храната и водата. За да се поддържа градският въздух свеж и чист, дървета трябва да покриват най-малко 40% от площта на града. Едно дърво може да почисти вредните емисии, отделени от автомобил каран средно 6 400 км.

Дърветата и растенията произвеждат около 30 % от кислорода на Земята, а останалата част (70 %) се произвежда от растенията в океаните (които са силно засегнати от  замърсените води). Дърветата и другите растения пазят въздуха ни чист като премахват въглеродният диоксид и останалите замърсители от него. Също така с листата си отделят влага.

Дърветата намаляват разходите за използване на нашите ресурси. Например, сенчестите дървета пестят пари и енергия. Дърветата, посадени покрай улиците на града могат да спестят до 50% от сметките за климатик през лятото. На студените места, дървета осигуряват преграда от вятъра, които могат да намалят разходите за отопление с до 30% през зимата.

Дърветата запазват и други ресурси. Горите пазят почвата на нейното място. Те задържат дъждовна вода, така че тя да се просмуква във водоносния слой под земята. Дървета пазят водата от прекалено бързо изливане на земята и помагат за контрола над наводненията. Те се грижат за почвата и водата ни.

Дърветата осигуряват подслон, храна, почивка, красота и дом за птици, насекоми и други животни. Също така не трябва да забравяме и шоколада! (Какаовото дърво, източникът на шоколада, сега е в списъка на застрашените видове!)

Колкото и да са важни дърветата, ние ги унищожаваме много по-бързо отколкото те могат да растат без нашата помощ. Представете си колко много дървета се изсичат по целия свят. Хората секат дървета, за да направят място за нови ферми, жилищни комплекси, магистрали и градове. Дърветата се използват за направата на хартия, мебели, къщи и много други.

Всеки път, когато големи части от гората се изсекат, много животни губят домовете си и всичко около мястото, където са расли дърветата се променя завинаги.

Още в тази категория: Замърсяване на водата »