Еко календар

21 Март             Световен ден на гората

22 Март             Световен ден на водата

Последната събота на  Март – Часът на Земята

1 Април             Международен ден на птиците

18 Април           Еко хепънинг в Разлог

22 Април           Световен ден на Земята

1 Май                Велообиколка на Разлог

15 Май              Световен ден на климата

21 Май              Световен ден за засаждане на дръвчета

22 Май              Световен ден на биологичното разнообразие

23 Май              Национален ден на природните паркове

5 Юни               Световен ден за опазване на околната среда

6 и 7 Юни          Дни на хижите и защита на природата

2  Юли               Ден на цветята

16 Септември     Международен ден за защита на озоновия слой

22 Септември     Европейски ден без автомобили

27 Септември     Международен ден на туризма

1 Октомври        Световен ден на птиците

4 Октомври        Световен ден за защита на животните

16 Ноември        Международен ден на толерантността

11  Декември     Международен ден на планината