Пътеката на дивата коза

Пътеката, посветена на дивата коза, започва от с. Баня, продължава в посока селата Горно и Долно Драглище. Пешеходната й част започва от местността „Бялата пръст” над с. Добърско и стига до безлесната зона в планината. Следва маршрут към хижа „Македония”, като преминава край хижа „Добърско”. Времетраенето е общо 3,30 часа.